Nota prawna

Nota prawna

Dane zgodne z wymaganiami § 5 federalnej ustawy o telemediach (TMG):

JUNG PUMPEN GmbH
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen

Spółkę reprezentują:

Grant O´Grady
Stefan Sirges
Corinna Röhr

Kontakt:

Telefon: 05204 17-0
Faks: 05204 80368
E-mail: info(at)jung-pumpen.de

Wpis w rejestrze:

 

Wpis w rejestrze handlowym. 
Sąd rejestrowy: sąd Amtsgericht w Gütersloh 
Numer w rejestrze: HRB 6939

Podatek obrotowy:

NIP-UE zgodnie z §27 federalnej ustawy o podatku obrotowym:
DE814134077

Podmiot odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 niemieckiej umowy państwowej w sprawie stacji radiowych (RStV):

Dr. Andreas Kämpf
Kierownik działu marketingu
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen

Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej nocie prawnej.

Nie zamierzamy brać udziału w postępowaniu spornym przed konsumenckim biurem mediacyjnym, ani nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawca usług zgodnie z § 7 ust. 1 federalnej ustawy o telemediach (TMG) jesteśmy odpowiedzialni za treści własne publikowane na tych stronach, na warunkach regulowanych przez ustawy. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji z obcych źródeł ani nie mamy obowiązku ich kontroli pod kątem działalności niezgodnej z prawem.

Nie wzrusza to zobowiązania do usunięcia albo zablokowania wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami. Odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od chwili powzięcia informacji o konkretnym przypadku złamania prawa. Jeśli dowiemy się o łamaniu prawa, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za hiperłącza

W naszej ofercie znajdują się hiperłącza prowadzące do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których zawartość nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy ponosić odpowiedzialności za te treści. Za treści opublikowane na stronach, do których prowadzą hiperłącza, jest odpowiedzialny ich dostawca albo administrator. Strony zostały skontrolowane pod kątem naruszenia przepisów. W chwili dodania hiperłącza nie wykryto treści niezgodnych z prawem.

Nie można jednak wymagać stałej kontroli treści stron, do których prowadzą hiperłącza, bez konkretnych przejawów działania niezgodnego z prawem. W przypadku powzięcia informacji o łamaniu prawa, niezwłocznie usuniemy odpowiednie linki.

Prawo autorskie

Treści stworzone przez administratorów stron oraz dzieła znajdujące się na stronach są chronione niemieckim prawem autorskim. Powielanie, opracowanie, dystrybucja i jakiekolwiek wykorzystanie poza zakresem dozwolonym przez prawo autorskie wymaga pisemnej zgody autora lub wykonawcy. Pobieranie i sporządzanie kopii tej strony jest dozwolone wyłącznie na cele prywatne, nie komercyjne.

Jeśli treści umieszczone na tej stronie nie zostały sporządzone przez administratora, uwzględniane są prawa autorskie osób trzecich. Dotyczy to w szczególności oznaczania treści pochodzących od osób trzecich jako takie. Jeśli mimo to zauważą Państwo przejawy łamania praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. W przypadku powzięcia informacji o łamaniu prawa, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

Projekt i realizacja

A3PLUS: www.a3plus.de